Buvęs vyr. LR kariuomenės kapelionas maj. A.Bulotas

 

Seimui sugrąžinus privalomąją karinę tarnybą, Lietuvoje nerimsta diskusijos dėl šauktinių. Kaip buvęs kariuomenės vyriausiasis kapelionas, atsakingas už karių dvasinę ir patriotinę dvasią, bandau suprasti prielaidas, kurios yra būtinos šiam sprendimui. Rusijos keliama grėsmė yra svarbus faktorius, tačiau juo negalima pridengti moralinės stiprybės trūkumo.  

 

Manau, kad per 25-ius Lietuvos Nepriklausomybės metus buvo mažai stengtasi, kad mūsų jaunimas mylėtų Tėvynę ne vien iš materialinių išskaičiavimų. Dabar susidaro įspūdis, jog būdami silpni savo šalies ir žmonių patriotai, politikai bando gundyti jaunimą tuo, kuo paprastai gundosi patys, kas jiems dažnai yra vienintelė vertybė - pinigais. 

 

Žinoma,  nepavyko  jaunosios kartos padaryti aklais, kad nematytų, kaip buvusieji komunistai kviečia  mylėti Tėvynę, o patys kartais tampa liokajais kitam „sojūzui“. Seniai juos reikėjo „išliustruoti“, įdarbinti kiemsargiais, o ne ministrais. Tuomet nuo Sausio 13-osios barikadų jaunimas nebūtų išvažiavęs braškių  skinti, bet būtų buvęs naujos Nepriklausomos Lietuvos karininkais ir kareiviais, savo tėvų ir senelių  tradicijos mylėti ir ginti Tėvynę tęsėjais.