Atviras paklausimas Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui

Panašus klausimas užduotas www.youtube.com tinklapyje. Kuriame drg. A.Selezniovas rodomas kaip saugiai leidžia laiką su savo besilaukiančia žmona, dviem mažametėm dukterim Jūros šventėje Klaipėdoje prie Meridiano 2012 m. rugpjūčio 4 d. su savo geriausiu draugu advokatu Remigijumi Jakštu ir savo žmona/drauge.

 Kaip atsiliepia internautas gemeniklp apie drg. A.Selezniovą: „ 5 str. nepriekaištinga reputacija asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu: 3 str. piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis; 4) jo elgesys ar veika nėra suderinama su Antstolių profesinės etikos kodekso reikalavimais; spręskite patys, kai antstolis girtuokliauja viešoje vietoje.“

Taip, jie abu: drg. A.Selezniovas ir R.Jakštas  labai geri draugai. Turiu rašytinių įrodymų. Čia prisiminiau a.a. prokuroro V. Dirksčio tostą: „ aš geriu, tu geri, mes abu geri.“

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas yra antstolių rūmų valdymo organas. Jį sudaro 5 nariai, įskaitant Prezidiumo pirmininką, kuriuos iš antstolių ketveriems metams išrenka antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariu, įskaitant Prezidiumo pirmininką, antstolis gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas atstovauja antstolių rūmams.

Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas (buvo prezidentas) drg. Aleksandras Selezniovas džiaugiasi: – „pasiekti pavyko daug.“ (Pvz. Specialiųjų tarnybų pagalba, atėmė iš daugiavaikės  Jančiauskų šeimos, virš 10 žm., butą. Bus atskiras straipsnis  - Z.V.) 

Kitas drg. A. Selezniovo „tostas“: „antstolio profesija pasmerkta nepopuliarumui“.